پیام های آموزشی

خدمات شایسته در گروی همگرایی بین دستگاه های شهر است

بدنبال دریافت گزارش شکستگی لوله آب شرب شهری در خیابان سعدی ؛ فریبرز اسدی سرپرست اداره آبفا...

نشست راهبردی مسئول امور مشترکین در شهر چوئبده

کنفرانس آنلاین بررسی طرح های توسعه شبکه آب و فاضلاب منطقه آبادان

چربی های اشباع شده در مسیرهای فاضلاب دردسرساز هستند

تعمیر خط ۲۵۰پلی اتیلن در منطقه جمشید آباد

نشست راهبردی مسئول امور مشترکین در شهر چوئبده

به گزارش امور فضای مجازی آبفا منطقه آبادان ؛ مسئول امور مشترکین آبادان طی سفری به شهر...

حذف قبض کاغذی مصرفی آب

تلاش برای پیشگیری از شیوع کرونا ویروس در آبفا منطقه آبادان

طرح ویژه واگذاری انشعاب آب به صورت اقساط

طرح ویژه واگذاری اشتراک فاضلاب به صورت اقساط بلند مدت

مسئولیت اجتماعی ؛ تعامل سازنده با آبفا

یکی از عمده مشکلات پیش روی شهروندان آبادانی ؛ نارسایی های مرتبط با آب و فاضلاب است....

بایگانی نشریه “شهراب”

راهنمای مدیریت آب و فاضلاب برای کرونا ویروس

تلاش برای پیشگیری از شیوع کرونا ویروس در آبفا منطقه آبادان

بنا به گزارش روابط عمومی آبفا منطقه آبادان، با نظر مدیریت و اعلام معاونت مشترکین آبفا آبادان،...

دستورالعمل مراجعه ارباب رجوع محترم به اداره آبفا